CARLOS BUNGA

JUXTAPOSICIONS
YUXTAPOSICIONES
JUXTAPOSITIONS
576 pàgines, 12 figures, 9 colors / 2022
576 páginas, 12 figuras, 9 colores / 2022
576 pages, 12 figures, 9 colors / 2022

Tinta invisible proposa participar en el projecte de llibre d'artista de Carlos Bunga a cura de Manuel Guerrero.

Aquesta obra de Carlos Bunga consta de dos elements, llibre i marc-contenidor. 

El Llibre té 576 pàgines amb 12 encunys de formes geomètriques. Intercalades a les pàgines ens trobem 9 fulls de colors -de la paleta de l'autor- que en intersecció amb les geometries entreguen un color al buit de cada forma. Aquestes pàgines són del tot intercanviables i això `ermet que l'obra pugui presentar diferents lectures.

El llibre va dins una caixa - plumier de fusta pintat a mà. La fulla lliscant de la tapa és de vidre. La mida de la peça és: 50 x 35,5 x 11 cm.

L'obra assoleix una unitat formal i conceptual. Un opuscle acompanya el treball amb textos de Carlos Bunga, Manuel Guerrero i de Paulo Miyada. Tots els textos estan traduïts al català, portuguès, castellà i anglès.

El tiratge és de 65 exemplars signats i numerats per l'artista.

 

Carlos Bunga (Porto, 1976) és un artista portuguès, instal·lat al Maresme, on viu i té el seu taller, que s’ha destacat per les seves sorprenents i impactants instal·lacions efímeres en espais singulars i alhora per la seva obra renovadora que proposa una radical revisió de la pintura, l’escultura i el dibuix, des d’una visió particular, nòmada, crítica, lírica i subtil, que ha presentat en alguns dels museus d’art contemporani més prestigiosos de tot el món.

La seva obra dibuixada, objectual i pictòrica es caracteritza pel seu tractament abstracte i alhora concret. Objectes, formes, espais adquireixen una nova dimensió plàstica, visual, material, sensual, i alhora conceptual, quan són tractats amb els materials i els colors amb els quals els transforma d’una manera personal i sempre suggerent.

Juxtaposicions. 576 pàgines, 12 figures, 9 colors és una edició múltiple limitada d’un llibre d’artista que esdevé únic i diferent en cada un dels seus exemplars com una obra original. Carlos Bunga proposa una juxtaposició de fulls de paper blancs troquelats i enquadernats amb fulls solts de diferents colors dins d’una caixa de fusta. El llibre objecte esdevé un joc de geometria variable i alhora una obra d’art que es transforma cada vegada que l’espectador, actor o lector, l’obre i canvia de lloc els fulls de 9 colors que pot disposar entre el buit canviant que es crea amb les formes de 12 figures geomètriques que apareixen successivament i es mouen a mesura que avancem en el procés de visió o lectura.

La vida és fràgil, plena d’absències i d’atzars. I el món i la natura es regeixen per un ordre sovint desconegut. Els colors i les formes ens envolten amb un desordre que vagament intentem d’ordenar amb geometries, narratives i teories amb les quals vanament volem explicar el món. Mirem d’omplir el buit de l’existència amb records, històries i jocs que tanmateix ens parlen del passat i alhora escriuen el nostre present i el futur. L’artista ens convida a un viatge lúdic i enigmàtic per despertar la nostra imaginació i la nostra llibertat creativa.

Manuel Guerrero Brullet

Tinta Invisible propone participar en el proyecto de libro de artista de Carlos Bunga comisariado por Manuel Guerrero.

El proyecto se inició en enero de 2021. En otoño del mismo año empezará su producción y se presentará y entregará a los subscriptores la primavera de 2022.

Esta obra de Carlos Bunga consiste en dos elementos, libro y una caja. El libro tiene 576 páginas con 12 troquelados de formas geométricas. Entre las páginas encontramos 9 hojas de colores -de la paleta del autor- que al intercalarse con las geometrías dan color al vacío de cada forma. Estas páginas son intercambiables y esto permite que la obra pueda así presentarse con múltiples resultados.

Todo el libro va dentro a una caja – plumier de madera pintada a mano. Esta caja es a su vez contenedor y marco. La hoja deslizante de la tapa es de cristal. La medida de la pieza es: 50 x 35,5 x 11cm.

La obra alcanza una unidad formal y conceptual. Un opúsculo con textos de Manuel Guerrero y Paulo Miyada acompanya el trabajo. Todos los textos están traducidos al catalán, castellano, portugués e inglés.

Carlos Bunga (Porto, 1976) es un artista portugués residente en el Maresme, donde además tiene su taller, que se ha destacado por sus impactantes y sorprendentes instalaciones efímeras en espacios singulares. También por su obra renovadora que propone una revisión radical de la pintura, la escultura y el dibujo, desde una mirada particular, nómada, crítica, lírica y sutil. Su trabajo se ha presentado en algunos de los museos de arte contemporáneo más prestigiosos del mundo.

Su obra dibujada, objetual y pictórica se caracteriza por su tratamiento abstracto, pero a su vez concreto. Los objetos, las formas, y los espacios adquieren una nueva dimensión plástica, visual, material, sensual y asimismo conceptual, al ser tratados con los materiales y colores con los que los transforma de un modo personal y siempre sugerente.

Yuxtaposiciones. Un juego de 576 páginas, 12 figuras, 9 colores es una edición múltiple limitada de un libro de artista que deviene único y diferente en cada uno de sus ejemplares como una obra original. Carlos Bunga propone una yuxtaposición de hojas de papel blancas troqueladas y encuadernadas, con hojas sueltas de diferentes colores dentro de una caja de madera. El libro objeto se convierte en un juego de geometría variable. A su vez en una obra de arte que se transforma cada vez que el espectador, actor o lector, lo abre y altera el lugar de las 9 hojas de colores. Las hojas de colores se pueden ubicar entre el vacío cambiante que se crea con las formas de 12 figuras geométricas. Estas aparecen sucesivamente y se mueven a medida que avanzamos en el proceso de visión o lectura.

«Siempre me ha interesado la idea de que las obras son vivas y que invitan al público a participar. Cuando el público entra dentro de la obra esta se activa y reacciona. Por este motivo en este libro/objeto me interesa la idea de juego, y que las personas puedan manipular esta obra que genera geometrías variables al cambiar de página los diferentes colores. El público, el visitante, el lector puede así transformar el objeto de manera subjetiva», en palabras del autor.

La vida es frágil, llena de ausencias y azares. Y el mundo y la naturaleza se rigen por un orden a menudo desconocido. Los colores y las formas nos rodean de manera desordenada. Intentamos ordenarlas con geometrías, narrativas y teorías con las que vanamente queremos explicar el mundo. Tratamos de llenar el vacío de la existencia con recuerdos, historias y juegos que sin embargo nos hablan del pasado y a su vez escriben nuestro presente y futuro. El artista nos invita a un viaje lúdico y enigmático para despertar nuestra imaginación y nuestra libertad creativa.

Manuel Guerrero Brullet